fbpx
Skip to content Skip to footer

HÁZIREND – B.E.A.T Fesztivál 2023

Kedves Fesztivállátogató!

Jelen házirend a B.E.A.T Fesztiválra (a továbbiakban: Fesztivál) vonatkozó kötelező belépési, illetve magatartási szabályokat tartalmazza. A megváltott belépőjegyed csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha elfogadod annak házirendjét, és tudomásul veszed, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik.

Belépés

A fesztiválra belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között lehetséges. Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépés előtt karszalagra cseréljük a Fesztivál bejárata előtt felállított információs pultoknál. A karszalagot (bérlet, ill. napi) az érvényessége ideje alatt mindvégig a csuklódon kell viselned. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a fesztivál területén folyamatosan ellenőrzik.

12. életévüket be nem töltött látogatók felnőtt kísérettel a fesztivál rendezvényeit ingyenesen látogathatják, de karszalagot nekik is ki kell váltaniuk. A gyermek karszalagjára írd rá a gyermek nevét és a felnőtt kísérő telefonszámát.

14 év alattiak csak felnőtt kísérettel látogathatják a Fesztivált. (14 év felett: “Anyád elengedett?”)

A Fesztivál területén minden nap 02:00 óráig tartózkodhatsz és 14:00 órától tudsz újra belépni. A Fesztivál területét 02:00 órakor kiürítjük. Ezért a rendezvény minden napján valamennyi látogató (bérlettel rendelkezők is) vonatkozásában beléptetésre kerül sor.

A belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható! Ha érvénytelen a karszalagod, köteles vagy elhagyni a rendezvény területét. Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált – karszalag érvénytelen! A kézről eltávolított, megrongálódott, elveszett karszalagot nem cseréljük.

A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk.

Pandémiás helyzet esetén a Fesztiválra történő beléptetéskor figyelembe vesszük és követjük az illetékes hatóságok rendeleteit és intézkedéseit.

A többi látogató zavartalan szórakozása érdekében a rendezők jogosultak megtagadni azon személyek beléptetését és a fesztivál területén való tartózkodását, akik veszélyeztethetik a látogatók biztonságát és vagyonbiztonságát.

Mit hozhatsz be és mit nem?

A rendezvény területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül. A hatályos törvények szerint a fesztivál területére is különösen tilos kábítószert, pirotechnikai eszközt, mérgező anyagot hozni – ezeket a törvény bünteti.

Külön felhívjuk figyelmedet, hogy hegyes, fém végű esernyőt, kalapácsot, gumikalapácsot és gázpalackos melegítőt sem hozhatsz be magaddal! A rendezvény területén tűzgyújtási tilalom van érvényben!

A Fesztivál belépővel elérhető területére alkoholos italt, üdítőt semmilyen mennyiségben, bontatlan ásványvizet legfeljebb fél literes műanyagpalackban, élelmiszert pedig kereskedelmi mennyiséget el nem érő mennyiségben lehet behozni a rendezvény területére!

Élelmiszer esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez észszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség.

Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki ellenőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.

 

Közlekedés

A rendezvény területére engedély nélkül járművel behajtani tilos! A rendezvény bejárata előtt járművel megállni, várakozni tilos!

A rendezvény megközelítéséhez kérjük, hogy a tömegközlekedési eszközöket használj, illetve kisebb távolságról érkezve környezettudatos megközelítési módokat válassz: pl. kerékpár, roller, gördeszka, gyalog.

 

Házi kedvencekre vonatkozó szabályok

A Fesztivál területére elsősorban segítő, vakvezető és rendőrségi kutyák jöhetnek be.

A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben úgy ítéled meg, hogy a segítő kutyád a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezz fel segítő kutyádra. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Fesztivál területéről a rendező kitilthatja.

 

A Fesztivál nyitott, ingyenes használható területeire kizárólag pórázon vezethető, szájkosárral rendelkező háziállatokat lehet behozni, ha van érvényes oltási igazolványa és egy évnél nem régebbi a veszettség elleni oltása, továbbá rendelkezik pórázzal, nyakörvvel, szájkosárral és bilétával a gazda telefonszámával. Háziállat behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani.

A fentiek megléte a rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a háziállat nem hozható be

A rendezők fenntartják maguknak a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvényre történő behozatalát.

Mindezeket figyelembe véve, valamint háziállatok és a többi látogató érdekeit is szem előtt tartva javasoljuk a házi kedvencek otthon hagyását.

 

Egyéb

Köteles vagy úgy viselkedni, hogy magatartásoddal, megnyilvánulásaiddal, közléseiddel mások életét, testi épségét, egészségét, személyiségi jogait nem sértheted.

A többi látogató biztonsága érdekében tilos mosh-pit és a wall-of-death. Ha így teszel, a rendezők kivezetnek a helyszín szélére, illetve további rendzavarás esetén az adott napon fesztivál területéről is kitilthatnak.

A Fesztivál területén a Balatonban nem fürödhetsz.

A rendezőkkel együttműködve megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. Ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően köteles vagy együttműködni, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követni.

A rendezvény helyszínére tekintettel különösen köteles vagy figyelni a természeti értékek megóvására.

A Fesztivál területén hulladékgyűjtőket helyezünk ki, szemét kidobására azokat használd. Kérjük, figyelj arra, hogy az adott hulladék a megfelelő gyűjtőbe kerüljön. Óvjuk együtt a Fesztivál csodás helyszínének természeti értékeit!

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválról hang- és képfelvételt készíthetnek a Fesztivál, valamint a Fesztivállal engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a látogató a Fesztiválon történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.

Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

A Fesztivál, valamint a Fesztiváltól engedélyben részesülő személyek a látogató relációjában

korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Fesztivál népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra

hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ,- ideértve azt az esetet is, ha a Fesztivál a látogatóról más látogatók által készített felvételt hasznosít vagy használ fel, – anélkül, hogy a látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a rendező a Fesztivált, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy

más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Fesztivált, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a rendezőkkel szemben. A látogató jogosult a Fesztiválon hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

 

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül, melyeket a rendező Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.

Jogosult vagy a Fesztiválon hang- és képfelvételt készíteni, de ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheted. Az általad készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheted, és ellenérték fejében nem hasznosíthatod, valamint kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatod, az azokon szereplő többi látogatót beleegyezésük nélkül nem nevesítheted, személyiségi jogaikat nem sértheted.

A rendezők kifejezetten kizárják a felelősségét arra az esetre, ha bármely látogató az előzőekben írtakat megszegi.

A rendezvény területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi, gazdasági vagy reklámtevékenységet folytatni!

A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki! Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a rendezvény területén is tilos!

Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek!

A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

A rendezvényen értékmegőrző üzemel. A biztonsági szolgálat csak az itt elhelyezett tárgyakért vállal korlátozott felelősséget! A máshol hagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért javasoljuk a megőrzők használatát!

A Rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!

Jó szórakozást kívánunk!

 

Az underground világából induló, de már nem csak egy szűk rétegnek szóló művészeti fesztivált kapsz tőlünk. Brutál jó zenék, koncertek, DJ-k, Streetart, Graffiti, Streetdance, Skateboard, Parkour, Airtrack, Slackline. Igazi kavalkád.

Elérhetőségek

Balatonalmádi, Wesselényi strand

Hírlevél
VEB2023-logo_hu_website_lablec_130x280px

A Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával megvalósuló rendezvény.

beatfesztival © Baluwa Balatoni Strandsport Kft. Minden jog fenntartva