fbpx
Skip to content Skip to footer

Adatvédelem és adatkezelés

Jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy B.E.A.T Fesztivál weboldalát üzemeltető BALUWA Balatoni Strandsport Kft. (8220 Balatonalmádi, Szömörce u. 6. továbbiakban: BALUWA Kft) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza.

A B.E.A.T Fesztivál weboldala regisztráció és személyes adat megadása nélkül szabadon látogatható mindenki számára. Az internetes látogatás során a holnapon alkalmazott technológia bizonyos adatokat (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett “cookie”-kat (magyarul: sütiket) használ – amelyek segítenek fokozni a Fogyasztói élményt és megérteni, hogy mely infomációk és hirdetések a legérdekesebbek, leghasznosabbak az oldalra látogatók számára. Az így szerzett statisztikai és személyes adatokat a BALUWA Kft. kezeli.

A www.beatfesztival.hu és a www.beatfesztival.hu oldal használatával beleegyezel a sütik használatába és az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó részeit is elfogadod. Ez a nyilatkozat vonatkozik minden olyan webhelyre vagy harmadik fél (bármely social media) platformján található, a B.E.A.T Fesztiválhoz kapcsolódó oldalra és alkalmazásra, amelyeket a BALUWA Kft. által vagy nevében működtetett weboldalakon vagy harmadik fél platformjain (a továbbiakban: „weboldalaink”) keresztül értek el vagy használtak.

Ha nem egyezel bele a sütik ilyen módon történő használatába, a böngésződben le kell tiltanod az általunk használt sütiket vagy el kell kerülnöd a weboldalainkat.

A weboldalt működtető BALUWA Kft. egy hírlevél rendszert működtet, mely a folyamatos tájékoztatás mellett a fesztivállal kapcsolatos ajánlatokat küldd a regisztráltak számára.

A regisztráció során kért személyes adatokat (név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük, melyet a feliratkozás során megad, kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy a BALUWA Kft. megadott adatait kezelje, részére a B.E.A.T Fesztivállal kapcsolatos információkat, ajánlatokat időközönként emailben elküldje.

A hírlevelek kiküldése a “MailChimp” nemzetközi hírlevélrendszereken keresztül, külföldről történik, így a regisztráció mellett szükséges a kifejezett hozzájárulásod is a személyes adataid külföldi adatkezelőkhöz történő továbbításához. A MailChimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az “EU-U.S. Privacy Shield Framework” adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja.  A MailChimp adatkezelési tájékoztatója a https://mailchimp.com/legal/privacy/ weboldalon érhető el.

A BALUWA Kft fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során, a szabályos kezelést megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg a Fogyasztó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály arról másképpen nem rendelkezik. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezelünk, illetve továbbítunk személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelez. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat – a fentiekben felsorolt adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítjuk harmadik személyek részére.

A hírlevélről természetesen bármikor leiratkozhatsz a hírlevelek láblécében található “Leiratkozás” linkre kattintva – ezzel együtt automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adataid.

A személyes adataid módosítását és törlését bármikor, indoklás nélkül kérheted a hello@beatfesztival.hu címen emailben vagy postai úton (8220 Balatonalmádi, Szömörce u. 6.).  A BALUWA Kft, mint adatkezelő a hello@beatfesztival.hu címre beérkező törlésre/módosításra vonatkozó kérelemnek haladéktalanul, legkésőbb (postai levél esetén a kézhezvételtől számított) 15 napon belül tesz eleget.

Jogszabályi alapok

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

  • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza.

Ha úgy véled, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adataid, a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. A tiltakozásod – az adataid kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről írásban tájékoztatunk. Ha a határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak, jogorvoslatért a Veszprémi Törvényszékhez vagy a lakóhelyed/tartózkodási helyed szerint illetékes Törvényszékhez fordulhatsz vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevételed, kérdésed, vagy javaslatod van:

BALUWA Balatoni Strandsport Kft
8220 Balatonalmádi, Szömörce u. 6
Email: hello@beatfesztival.hu

Az underground világából induló, de már nem csak egy szűk rétegnek szóló művészeti fesztivált kapsz tőlünk. Brutál jó zenék, koncertek, DJ-k, Streetart, Graffiti, Streetdance, Skateboard, Parkour, Airtrack, Slackline. Igazi kavalkád.

Elérhetőségek

Balatonalmádi, Wesselényi strand

Hírlevél
VEB2023-logo_hu_website_lablec_130x280px

A Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával megvalósuló rendezvény.

beatfesztival © Baluwa Balatoni Strandsport Kft. Minden jog fenntartva